Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων

 • Ακρυλικά φύλλα (plexiglass) χυτά 
 • Ακρυλικά φύλλα (plexiglass) extruded 
 • Πολυκαρβονικά φύλλα (polycarbonate) κυψελωτά 
 • Πολυκαρβονικά φύλλα (polycarbonate) συμπαγή 
 • Ακρυλικοί σωλήνες 
 • Ακρυλικοί ράβδοι 
 • Ακρυλικά φύλλα (plexiglass) χυτά 
 • Ακρυλικά φύλλα (plexiglass) extruded 
 • Πολυκαρβονικά φύλλα (polycarbonate) κυψελωτά 
 • Πολυκαρβονικά φύλλα (polycarbonate) συμπαγή 
 • Ακρυλικοί σωλήνες 
 • Ακρυλικοί ράβδοι